Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Logistyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Nauk Ekonomicznych

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 120

kwalifikacja matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów

uzyskany tytuł licencjat

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 120

kwalifikacja matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia

początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł licencjat odpłatność 2100 zł/semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

matematyka, informatyka, zarządzanie, inżynieria syste­mów, marketing, towaroznawstwo, prawo, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna, logistyka zaopatrze­nia, produkcji, dystrybucji; oprócz realizacji przedmiotów obowiązkowych studenci mają możliwość indywidualne­go kształtowania programu studiów w ramach zapropo­nowanych przedmiotów do wyboru

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych; znają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami go­spodarczymi oraz zasady działalności logistycznej pod­miotów gospodarczych; potrafią zastosować zdobytą wiedzę w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, łączyć zagadnienia ekonomiczne i technologiczne z nastawie­niem na organizację systemów logistycznych w różnych jednostkach gospodarczych

absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przed­siębiorstwach transportowych, jednostkach zaopatrze­nia i zbytu, hurtowniach, instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z transportem

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
budynek nr 7
022 593 40 50 (51)
dwer@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20