Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (022) 593-10-20
fax. (022) 593-10-39
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia magisterskie

Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji

Opis kierunku

AAzwiń
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 120

kwalifikacja matematyka lub chemia lub fizyka i astro­nomia

początek zajęć semestr zimowy

czas trwania studiów 3,5 roku/7 semestrów

uzyskany tytuł inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 90

kwalifikacja matematyka lub chemia lub fizyka i astro­nomia

początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł inżynier odpłatność 2100 zł /semestr

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S)

limit przyjęć 100

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz dy­plom inżyniera

początek zajęć semestr letni

czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry

uzyskany tytuł magister inżynier

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z)

limit przyjęć 60

kwalifikacja test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz dy­plom inżyniera

początek zajęć semestr zimowy czas trwania studiów 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł magister inżynier odpłatność 2100 zł /semestr

SPECJALNOŚCI

STUDIA I i II STOPNIA (S, N_Z)

* inżynieria produkcji
* zarządzanie i organizacja produkcji

wybór specjalności: studia I stopnia 4. semestr; studia II stopnia 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

technologia informacyjna, socjologia pracy, komunikowa­nie społeczne, matematyka wyższa, chemia, mikroekono­mia, grafika inżynierska, biologiczne podstawy produkcji, język obcy, nauka o materiałach, makroekonomia, prawo, marketing, mechanika i wytrzymałość materiałów, maszy­noznawstwo, ekologia i zarządzanie środowiskiem, tech­nika cieplna, zarządzanie, finanse i rachunkowość, zarzą­dzanie jakością i bezpieczeństwem, maszynoznawstwo rolnicze, maszynoznawstwo leśne

Zasady rekrutacji

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/

Opłaty

AAzwiń
http://www.sggw.pl/rekrutacja/odplatnosc-za-studia/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa
budynek nr 21
022 593 45 50 (51)
dwip@sggw.pl
rekrutacja 022 593 10 20