Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ul.Odrodzenia 21,23, 59-300 Lubin
woj.dolnośląskie
tel. (76) 749-89-29
fax. (76) 749-89-28
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Opis uczelni

AAzwiń
Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Uczelnia Jana Wyżykowskiego jest uczelnią niepubliczną i kształci Studentów od 2002 roku. Uczelnia proponuje szeroki wachlarz zróżnicowanych i ciekawych specjalności oraz zapewnia kształcenie w małych grupach pod okiem najlepszych specjalistów. UZZM bardzo prężnie się rozwija i zyskuje coraz większe grono sympatyków.

UZZM oferuje cztery kierunki studiów pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, a także studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym. Ponadto w ofercie są także studia podyplomowe.

Strukturę dydaktyczną UZZM tworzą dwa wydziały:

 • Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
 • Wydział Nauk Technicznych.

Lokalizacja Uczelni

Zajęcia odbywają się w dwóch, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, budynkach. Siedziba Uczelni znajduje się w centrum miasta, w zabytkowym gmachu przy ul. Odrodzenia 21. Drugi zlokalizowany jest przy ul. Osiedlowej. Oba obiekty wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny i zaplecze socjalne. Znajdują się w nich laboratoria: geologiczne, chemiczne, fizyczne, metrologiczne czy aerologiczne oraz pracownie komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem. Łączna powierzchnia budynków Uczelni wynosi blisko 3 600 m2.

Uczelnia w liczbach

 • Doświadczenie od 2002 roku
 • Powierzchnia lokalowa 3600 m2
 • 1300 studentów w roku akademickim
 • 2,7 mln złotych przyznanych stypendiów
 • 1500 dyplomowanych absolwentów
 • Ponad 8000 tytułów w bibliotece
 • 5 akredytacji PKA

Oferta kształcenia

AAzwiń

STUDIA I STOPNIA

Studia licencjackie

PEDAGOGIKA

Specjalności:
 • Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
 • Resocjalizacja i Socjoterapia
 • Edukacja Techniczna i Informatyczna (NOWOŚĆ)
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej (NOWOŚĆ)

ZARZĄDZANIE

Specjalności:
 • Zarządzanie Kadrami
 • Rachunkowość i Zarządzanie Finansami
 • Marketing (NOWOŚĆ)
 • Logistyka Menedżerska (NOWOŚĆ)
 • Zarządzanie w Handlu (NOWOŚĆ)

Studia inżynierskie

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Specjalności:
 • Techniki Eksploatacji Złóż
 • Maszyny i Urządzenia Górnicze
 • Eksploatacja Złóż Rud Miedzi (NOWOŚĆ)

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:
 • Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
 • Inżynieria Procesów Produkcji
 • Zarządzanie Systemami Jakości (NOWOŚĆ)

STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) – studia magisterskie II stopnia

Specjalności:
 • Zarządzanie w Przemyśle
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie w Administracji
 • Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
 • Specjalność Ogólnomenedżerska

Kandydaci przyjmowani są na kierunek Zarządzanie profil praktyczny. Studenci po pierwszym semestrze nauki będą mogli wybrać jedną ze specjalności lub też kontynuować naukę bez wyboru specjalności. Uruchomienie kształcenia na specjalności uzależnione będzie od liczby chętnych.

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Zarządzanie Procesami Produkcji
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Zarządzanie Kadrami
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
 • Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna
 • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
 • Terapia Pedagogiczna
 • Socjoterapia - NOWOŚĆ
 • Doradztwo Personalne i Zawodowe NOWOŚĆ

ZASADY REKRUTACJI

Studia inżynierskie i licencjackie

Rekrutacja trwa od połowy maja o końca września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych specjalnościach. Nabór odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na każdą specjalność decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci na studia muszą się legitymować świadectwem dojrzałości (z dowolnych przedmiotów i w dowolnym zakresie).

Studia magisterskie II stopnia

Rekrutacja trwa od połowy maja do wyczerpania limitu miejsc na kierunku. By ubiegać się o przyjęcie na nasze studia II stopnia należy mieć ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy składać w dziale rekrutacji.

BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie
ul. Odrodzenia 21, 23, (pokój 114 - parter)
59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
tel.: (76) 749 89 29
e-mail: uzzm@uzzm.pl

Studia podyplomowe

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie stosownych dokumentów, a w przypadku dużej liczby kandydatów przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna. Nabór na studia podyplomowe trwa przez cały rok. Uruchomienie studiów to październik br.

Co wyróżnia UJW?

AAzwiń

Uczelnia Jana Wyżykowskiego to placówka edukacyjna, dla której praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne i kształcenie pod kątem zapotrzebowania rynku pracy to priorytet. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw wymaganiom studentów, UZZM postanowił ofertę kształcenia tworzyć i konsultować z największymi pracodawcami z regionu. Dzięki temu został powołany tzw. Konwent, czyli ciało opiniodawczo-doradcze skupiające przedstawicieli renomowanych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pro-biznesowych. Celem i zadaniem jego jest doradztwo w zakresie wdrażania nowych kierunków oraz specjalności kształcenia na UZZM, a także wspierać przede wszystkim merytorycznie rozwód dydaktyczny i naukowy Uczelni.

Dodatkowe atuty UZZM to:

 • kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb studentów uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze,
 • małe grupy wykładowe,
 • wyjazdy terenowe i zajęcia laboratoryjne,
 • kameralna atmosfera,
 • profesjonalna kadra dydaktyczna (stricte uczelniana, a także wielu praktyków z największych przedsiębiorstw w regionie),
 • doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne,
 • Wirtualny Dziekanat,
 • dostęp do darmowego Internetu na terenie Uczelni,
 • bogate zaplecze naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-techniczne,
 • szeroki pakiet stypendiów (m.in.: naukowych, socjalnych, sportowych),
 • uczelniane publikacje wydawnicze,
 • liczne konferencje, seminaria, wykłady otwarte dla studentów, a także specjalistów naukowych z różnych branż oraz społeczności lokalnej,
 • Konwent, czyli ciało opiniodawczo-doradcze skupiające przedstawicieli renomowanych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pro-biznesowych,
 • praktyki zawodowe w lokalnych zakładach pracy,

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w LubinieUczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

UZZM wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i tworzy dla nich, nie tylko odpowiednie warunki do nauki, ale również wspiera żaków oraz uczestniczy w ich społecznym życiu studenckim. Na UZZM organizowane są cykliczne imprezy, w tym m.in.: Juwenalia, Otrzęsiny, Półmetek oraz wiele innych wydarzeń. Ponadto Uczelnia interesuje się również losami swoich Absolwentów, organizując dla nich spotkania w ramach Klubu Absolwenta. Na Uczelnia działają dwa koła naukowe, w tym AMICUS i Koło Naukowe Górników i Geologów.

WSPÓŁPRACA UCZELNI Z OTOCZENIEM

Jednym z priorytetów naszej Uczelni jest kształcenie zgodnie z wymogami rynku pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom otoczenia postanowiliśmy ofertę kształcenia tworzyć i konsultować z największymi pracodawcami Regionu. Aby realizować ten cel w 2011 r. powołany został Konwent skupiający przedstawicieli renomowanych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pro-biznesowych. Konwent ma za zadanie doradzać Uczelni i wskazywać kierunki rozwoju, wyrażać opinię i promować Uczelnię, w tym także jej studentów i absolwentów, w Regionie, kraju i za granicą. W skład Konwentu wchodzą m.in. takie przedsiębiorstwa jak: KGHM Polska Miedź SA, Wyższy Urząd Górniczy, KGHM Ecoren, Sitech, Volkswagen, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr, Maxam Polska.

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego z wielką chęcią podejmuje współpracę także z przedsiębiorstwami, instytucjami i placówkami naukowymi - zarówno regionalnymi, jak i ogólnopolskimi - przy organizacji różnych inicjatyw, w tym konferencji, seminariów czy wykładów otwartych. Dzięki bogatej bazie dydaktyczno-naukowej i zapleczu technicznemu, a także wielu specjalistom z różnych dziedzin, Uczelnia jest w stanie stworzyć dogodne warunki do przeprowadzenia szkoleń czy wykładów. UZZM wspiera inicjatywy zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Na terenie lubińskiej Uczelni odbyło się już kilka cykli wykładów otwartych, konferencji oraz seminariów między innymi z zakresu: prawa, komunikacji, psychologii, medycyny, bezpieczeństwa pracy, socjologii i wielu innych dziedzin.

Uczelnia wciąż stara się propagować naukowe przedsięwzięcia i wspiera nowe inicjatywy.

Galeria

zwiń