Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ul.Odrodzenia 21,23, 59-300 Lubin
woj.dolnośląskie
tel. (76) 749-89-29
fax. (76) 749-89-28
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Wydział: Zarządzania i Nauk Społecznych

Opis kierunku

AAzwiń
Dla absolwentów studiów I stopnia, zarówno inżynierskich jak i licencjackich, a także dla tych, którzy po jednolitych studiach magisterskich chcą zdobyć wiedzę oraz nowe umiejętności i kompetencje społeczne, przygotowaliśmy studia II stopnia na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym. Dzięki ukończeniu tych studiów w UZZM absolwent uzyska tytuł zawodowy magistra oraz zdobędzie szereg niezwykle przydatnych w pracy zawodowej kompetencji.

Specjalności:

- Zarządzanie w Przemyśle
- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
- Zarządzanie w Administracji
- Zarządzanie Jakością i Środowiskiem

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji
By ubiegać się o przyjęcie na nasze studia II stopnia (magisterskie) należy mieć ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia – z dowolnego kierunku. Studenci, którzy podejmą naukę na studiach II stopnia nie będą musieli zaliczać żadnych różnic programowych.

Nabór odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Rekrutacja rozpoczyna się od 18 maja br. i potrwa do wyczerpania limitu miejsc.

Zobacz jakie umiejętności, wiedzę i kompetencje powinieneś posiadać w momencie podejmowania studiów II stopnia- zobacz >>

Dział rekrutacji mieści się w sekretariacie Uczelni przy ul. Odrodzenia 21, 23 w pokoju 114.

Szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonej rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 76 749 89 29 i e-mailowo: uzzm@uzzm.pl, w godzinach pracy sekretariatu.

Dokumenty
Kandydaci na studia powinni przedłożyć w sekretariacie Uczelni:

- świadectwo dojrzałości – oryginał i kserokopię (matura stara lub nowa w zakresie podstawowym lub rozszerzonym z dowolnych przedmiotów),
- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów z nową maturą), a oryginał do wglądu,
- dyplom ukończenia studiów wyższych*
- podanie o przyjęcie na studia,
- kwestionariusz osobowy,
- 2 zdjęcia podpisane na odwrocie (fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, lewy półprofil, z widocznym lewym uchem – bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami),
- aktualne zdjęcie cyfrowe, spełniające następujące wymagania techniczne: format JPEG, stosunek wysokości do szerokości 5:4, wymiary zdjęcia: 236 (szerokość) x 295(wysokość) pikseli, preferowana rozdzielczość to 300 dpi, rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50KB,
- poświadczenie wpłaty zaliczki na poczet czesnego,
- kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- zaświadczenie, potwierdzające miejsce zameldowania kandydata (tylko w przypadku braku miejsca zameldowania w dowodzie osobistym).

*Kandydaci oczekujący na wydanie dyplomu, do czasu jego otrzymania, powinni złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające ocenę na dyplomie oraz datę egzaminu dyplomowego.