Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ul.Odrodzenia 21,23, 59-300 Lubin
woj.dolnośląskie
tel. (76) 749-89-29
fax. (76) 749-89-28
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Zarządzania i Nauk Społecznych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie stosownych dokumentów, a w przypadku dużej liczby kandydatów przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:
- odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
- skierowanie z zakładu pracy lub podanie kandydata o przyjęcie na studia wraz ze zobowiązaniem zakładu pracy lub kandydata do pokrycia kosztów nauki,
- kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie lub na stronie www.mckk.pl),
- dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie),
- kserokopia dowodu osobistego
- podanie do Rektora o przyjęcie na dany kierunek studiów.


Dział rekrutacji mieści się w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie, przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 84 (p. 201), nr tel. (76) 846 18 30.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Nabór na studia podyplomowe trwa przez cały rok. Planowany termin uruchomienia studiów podyplomowych, to połowa października 2013 roku.