Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul.Bankowa 12, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. (032) 359-18-80
fax. (032) 359-20-47
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia magisterskie

Wydział: Wydział Artystyczny w Cieszynie

Opis kierunku

AAzwiń
Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przez kandydatów posiadających dyplom licencjata (studiów I stopnia) kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub kierunku pokrewnego (Malarstwo, Grafika, Rzeźba, Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Konserwacja dzieł sztuki, Scenografia, Fotografia). W razie przekroczenia limitu kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywać się będzie wg następujących kryteriów:
Etap I:
Konkurs dyplomów licencjata. Kandydaci otrzymują punkty wg skali:
5 10 pkt.
4,5 8 pkt.
4 6 pkt.
3,5 4 pkt.
3 2 pkt.
Etap II:
Przegląd i ocena teczek z pracami w obecności kandydata (teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata, do teczki można dołączyć dokumentację fotograficzną innych prac):
Ocena: od 1 do 25 punktów, ocena pozytywna: od 9 do 25 punktów.

Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Dziekana i Prodziekanów Wydziału Artystycznego
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62
tel. 033/854 62 40 fax. 033/854 61 02
e-mail: wart@wart.us.edu.pl