Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul.Bankowa 12, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. (032) 359-18-80
fax. (032) 359-20-47
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia licencjackie

Wydział: Wydział Artystyczny w Cieszynie

Opis kierunku

AAzwiń
Program nauczania na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, realizowanym przez Instytut Muzyki, obejmuje wiedzę ogólnomuzyczną, specjalistyczne przedmioty dotyczące teorii i praktyki muzyki, a także przedmioty związane z kulturą, sztuką oraz działaniami interdyscyplinarnymi. W programie kształcenia znajdują się także przedmioty pedagogiczno-metodyczne oraz przedmioty ogólne, wspólne dla wszystkich kierunków humanistycznych.
Studia I stopnia wymagają pełnego przygotowania muzycznego w zakresie szkoły muzycznej I stopnia, studia II stopnia - przygotowania muzycznego w zakresie szkoły muzycznej II stopnia.

Perspektywy zawodowe
Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł licencjata oraz uzyskuje kwalifikacje muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, a także kwalifikacje do prowadzenia zespołów muzycznych, działalności muzycznej w instytucjach kultury, działalności w sferze prowadzenia i obsługi imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Etap I Konkurs świadectw dojrzałości:

Kandydaci, którzy zdawali historię muzyki - otrzymują punkty wg skali:
91 - 100% 10 pkt.
71 90% 8 pkt.
51 - 70%
...
(liczba słów w pełnym opisie: 265)

Etap I Konkurs świadectw dojrzałości:

Kandydaci, którzy zdawali historię muzyki - otrzymują punkty wg skali:
91 - 100% 10 pkt.
71 90% 8 pkt.
51 - 70% 6 pkt.
31 50% 4 pkt.

Dla kandydatów, którzy nie zdawali historii muzyki, przelicza się na punkty średnią wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego i jednego spośród następujących przedmiotów: historia, język obcy nowożytny, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony, część ustna lub pisemna bierze się pod uwagę ocenę wyższą).
Wynik przelicza się na punkty wg następującej zasady:
91 - 100% 10 pkt.
71 90% 8 pkt.
51 - 70% 6 pkt.
31 50% 4 pkt.

NASTĘPNE ETAPY KWALIFIKACJI SĄ IDENTYCZNE DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW
(Kryteria te są wprowadzone ze względu na konieczność sprawdzenia umiejętności i predyspozycji niezbędnych na kierunkach artystycznych, które nie są sprawdzane w trybie egzaminu maturalnego).
Etap II Egzamin praktyczny: gra na wybranym instrumencie; badanie dyspozycji manualnych i głosowych; kształcenie słuchu.

Ocena: od 1 do 50 punktów; ocena pozytywna: od 25 do 50 punktów.
+ukryj
Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Etap I Konkurs świadectw dojrzałości: przelicza się na punkty średnią ocen z języka polskiego oraz jednego spośród następujących przedmiotów: historia, język obcy nowożytny, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze wg następującej zasady:
6 - 10 pkt.
5 - 8 pkt.
4 - 6 pkt.
...
(liczba słów w pełnym opisie: 118)

Etap I Konkurs świadectw dojrzałości: przelicza się na punkty średnią ocen z języka polskiego oraz jednego spośród następujących przedmiotów: historia, język obcy nowożytny, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze wg następującej zasady:
6 - 10 pkt.
5 - 8 pkt.
4 - 6 pkt.
3 - 4 pkt.
2 - 2 pkt.

NASTĘPNE ETAPY KWALIFIKACJI SĄ IDENTYCZNE DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW
(Kryteria te są wprowadzone ze względu na konieczność sprawdzenia umiejętności i predyspozycji niezbędnych na kierunkach artystycznych, które nie są sprawdzane w trybie egzaminu maturalnego).
Etap II Egzamin praktyczny: gra na wybranym instrumencie; badanie dyspozycji manualnych i głosowych; kształcenie słuchu.

Ocena: od 1 do 50 punktów; ocena pozytywna: od 25 do 50 punktów.
+ukryj
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci eliminacji centralnych Olimpiady Artystycznej zostają zwolnieni z konkursu świadectw.

Kandydaci winni przystąpić do etapu I, którym jest sprawdzian praktyczny: gra na wybranym instrumencie (może być fortepian) oraz gra na fortepianie (dla kandydatów, którzy grali na innym instrumencie); badanie dyspozycji manualnych i głosowych; kształcenie słuchu.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 2009-05-11 12:00:00 do 2009-07-04 12:00:00

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Dziekana i Prodziekanów Wydziału Artystycznego
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62
tel. 033/854 62 40 fax. 033/854 61 02
e-mail: wart@wart.us.edu.pl