Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul.Bankowa 12, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. (032) 359-18-80
fax. (032) 359-20-47
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia magisterskie

Wydział: Wydział Artystyczny w Cieszynie

Opis kierunku

AAzwiń
Program nauczania na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej realizowany przez Instytut Muzyki obejmuje wiedzę ogólnomuzyczną, specjalistyczne przedmioty teoretyczne i praktyczne oraz przedmioty związane z kulturą, sztuką, promocją i marketingiem sztuki, a także z działaniami interdyscyplinarnymi. W programie kształcenia znajdują się również przedmioty pedagogiczne i metodyczne dające absolwentowi pełne kwalifikacje pedagogiczne, przedmioty ogólne, wspólne dla wszystkich kierunków humanistycznych oraz przedmioty specjalistyczne, realizowane w ramach wybranej specjalności. Studia I stopnia wymagają pełnego przygotowania muzycznego w zakresie szkoły muzycznej I stopnia, studia II stopnia przygotowania muzycznego w zakresie szkoły muzycznej II stopnia.

PERSPEKTYWY zawodowe
Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra i uzyskuje kwalifikacje artysty-muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz kwalifikacje w zakresie realizowanej specjalności. Otrzymuje pełne kwalifikacje pedagogiczne i może uczyć muzyki na wszystkich poziomach szkolnictwa ogólnokształcącego, jak również podejmować pracę w instytucjach kultury, prowadzić zespoły muzyczne i działalność terapeutyczną w zakresie muzyki.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Dziekana i Prodziekanów Wydziału Artystycznego
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62
tel. 033/854 62 40 fax. 033/854 61 02
e-mail: wart@wart.us.edu.pl