Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul.Bankowa 12, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. (032) 359-18-80
fax. (032) 359-20-47
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Grafika

Wydział: Wydział Artystyczny w Cieszynie

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA kierunku
Studia I stopnia na kierunku grafika przygotowują do podejmowania zróżnicowanych działań projektowych i twórczych w zakresie szeroko pojętego projektowania graficznego i grafiki artystycznej, w tym realizacji kompleksowych rozwiązań identyfikacji wizualnej, począwszy od znaku firmowego, druków reklamowych i plakatu, po tworzenie przestrzennych aranżacji wystawienniczych. Program studiów obejmuje przedmioty związane z kształceniem warsztatowym w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych (grafika projektowa, edytorska, komputerowa, wystawiennicza, multimedialna), przedmioty ogólnoplastycznej kreacji wizualnej (malarstwo, rzeźba, fotografia, rysunek) oraz przedmioty teoretyczne. Opanowanie umiejętności warsztatowych, podstaw technik druku tradycyjnego oraz podstaw interdyscyplinarnych i multimedialnych działań plastycznych w połączeniu z doświadczeniem tradycyjnych dyscyplin artystycznych: malarstwa, rysunku, rzeźby, i ogólno - humanistycznym Przygotowaniem z obszaru historii sztuki, estetyki, wiedzy o kulturze i filozofii, wiedzy o mediach, o reklamie i marketingu przygotowuje absolwentów kierunku do wymogów i standardów współczesnego rynku projektowego, do pracy w agendach reklamowych i wydawniczych, w galeriach sztuki i instytucjach kultury.

PERSPEKTYWY zawodowe
Studia dają kwalifikacje grafika w takim samym zakresie, jak studia I stopnia na Wydziałach Grafiki Akademii Sztuk Pięknych, i przygotowują do działalności artystycznej w różnych obszarach grafiki warsztatowej oraz w szerokim zakresie grafiki projektowej, z uwzględnieniem komunikacji medialnej. Zdobyte na studiach kwalifikacje umożliwiają prowadzenie działalności artystycznej na rynku sztuki oraz podejmowanie pracy w agencjach reklamowych i wydawnictwach.

Będzie możliwość kontynuacji na studiach II stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Etap I Konkurs świadectw: uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: historia sztuki lub język polski lub język obcy nowożytny.
Punktacja wg skali:
91-100% 5 pkt.
...
(liczba słów w pełnym opisie: 389)

Etap I Konkurs świadectw: uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: historia sztuki lub język polski lub język obcy nowożytny.
Punktacja wg skali:
91-100% 5 pkt.
71-90% 4 pkt.
51-70% 3 pkt.
30-50% 2 pkt.
Przy czym kandydatom, którzy zdawali historię sztuki na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 2. Kandydatom, którzy zdawali historię sztuki na poziomie podstawowym lub język polski na poziomie rozszerzonym lub język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 1. Kandydatom, którzy zdawali język polski lub język obcy nowożytny na poziomie podstawowym uzyskane punkty mnoży się przez 0,5.
Kandydatom, którzy zdawali więcej niż jeden z w.w. przedmiotów uwzględnia się ten wynik, który daje największą liczbę punktów.

NASTĘPNE ETAPY KWALIFIKACJI SĄ IDENTYCZNE DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW
(kryteria te są wprowadzone ze względu na konieczność sprawdzenia umiejętności i predyspozycji niezbędnych na kierunkach artystycznych, które nie są sprawdzane w trybie egzaminu maturalnego):
Etap II przegląd i ocena teczek z pracami w obecności kandydata (teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata, do teczki można dołączyć dokumentację fotograficzną innych prac):
Ocena: od 1 do 15 punktów, ocena pozytywna: od 5 do 15 punktów.
Etap III sprawdzian umiejętności:
1.Egzamin z rysunku studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia)
2.Egzamin z rysunku kompozycja 2 godz. (format 50x70 cm, dowolna technika rysunkowa, temat zostanie podany w dniu egzaminu)
3.Egzamin z malarstwa martwa natura - 5 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta)
Ocena: od 1 do 25 punktów, ocena pozytywna: od 9 do 25 punktów.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.


+pokaż więcej informacji
Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Etap I Konkurs świadectw: przelicza się na punkty średnią ocen z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród czterech następujących: język polski, język obcy nowożytny, historia sztuki i wiedza o kulturze na świadectwie dojrzałości wg skali:
6 - 5 pkt.
5 - 4
...
(liczba słów w pełnym opisie: 294)

Etap I Konkurs świadectw: przelicza się na punkty średnią ocen z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród czterech następujących: język polski, język obcy nowożytny, historia sztuki i wiedza o kulturze na świadectwie dojrzałości wg skali:
6 - 5 pkt.
5 - 4 pkt.
4 - 3 pkt.
3 - 2 pkt.
2 - 1 pkt.

NASTĘPNE ETAPY KWALIFIKACJI SĄ IDENTYCZNE DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW
(kryteria te są wprowadzone ze względu na konieczność sprawdzenia umiejętności i predyspozycji niezbędnych na kierunkach artystycznych, które nie są sprawdzane w trybie egzaminu maturalnego):
Etap II przegląd i ocena teczek z pracami w obecności kandydata (teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata, do teczki można dołączyć dokumentację fotograficzną innych prac):
Ocena: od 1 do 15 punktów, ocena pozytywna: od 5 do 15 punktów.
Etap III sprawdzian umiejętności:
1.Egzamin z rysunku studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia)
2.Egzamin z rysunku kompozycja 2 godz. (format 50x70 cm, dowolna technika rysunkowa, temat zostanie podany w dniu egzaminu)
3.Egzamin z malarstwa martwa natura - 5 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta)
Ocena: od 1 do 25 punktów, ocena pozytywna: od 9 do 25 punktów.

Studenci w czasie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z tym kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
+pokaż więcej informacji
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej zostają zwolnieni z konkursu świadectw.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 2009-05-11 12:00:00 do 2009-07-04 12:00:00
TERMIN przyjmowanie świadectw dojrzałości dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ oraz dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ, którzy nie wyrazili zgody na udostępnienie uczelniom wyników matur z Krajowego Rejestru Matur : do 11 lipca w pok. 129 w godz. 7:00 15:00
Przegląd teczek : 11 lipca -12 os/godz w godz. 9:00 16:00
Egzamin z rysunku i kompozycji :13 lipca 9:00- 16:30
Egzamin z malarstwa :14 lipca 9:00 14:00
Sale 118, 124, 126
Instytut Sztuki, 43-400 Cieszyn,
ul. Bielska 62
Telefon do WKR (czynny od lipca) 033 854 61 16 Ogłoszenie wyników : od 17 lipca
Zapisy na studia i złożenie dokumentów: w terminie podanym przez WKR po ogłoszeniu wyników

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat Dziekana i Prodziekanów Wydziału Artystycznego
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62
tel. 033/854 62 40 fax. 033/854 61 02
e-mail: wart@wart.us.edu.pl