Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul.Bankowa 12, 40-007 Katowice
woj.śląskie
tel. (032) 359-18-80
fax. (032) 359-20-47
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Inżynieria biomedyczna

Wydział: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Kierownik Dziekanatu

Mgr Agata Kołodziejczyk
Sosnowiec ul. Żeromskiego 3, pokój 33
Codziennie (oprócz środy i soboty): 1100 - 1300
tel./fax. (+32) 291-85-49

Pracownicy Dziekanatu:

Mgr Magdalena Gradzik - referent ds. finansowych Wydziału
tel./fax. (+32) 291-85-49
Sosnowiec ul. Żeromskiego 3

Mgr Wanda Iwachow - opiekun Kierunku Edukacja Techniczno - Informatyczna
tel. (+32) 291-89-45
Sosnowiec ul. Żeromskiego 3

Halina Bal - opiekun kierunku Informatyka (studia stacjonarne)
tel. (+32) 291-89-45
Sosnowiec ul. Żeromskiego 3

Anna Zapart - opiekun kierunku Informatyka (studia niestacjonarne)
tel. (+32) 368-97-09
Sosnowiec ul. Będzińska 39

Krystyna Zasada - sprawy socjalno - bytowe studentów, studia doktoranckie
tel. (+32) 291-89-45
Sosnowiec ul. Żeromskiego 3