Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
 • Stacjonarne
 • Niestacjonarne
 • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Opis uczelni

AAzwiń

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie to Uczelnia z 20–letnim doświadczeniem i gronem 40. tys. Absolwentów. WSM w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia uczelnia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia polskich obywateli oraz licznej grupy 1,5 tys. obcokrajowców. Obecnie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie kształci ponad 6 tys. studentów, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na 11 kierunkach studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, inżynierskich oraz podyplomowych. Uczelnia daje możliwość studiowania na 6 wydziałach, w Warszawie oraz zamiejscowych: Ciechanowie, Bełchatowie, Karwinie w Republice Czeskiej i punkcie dydaktycznym Warszawa-Ursus.

Dzięki wysoce wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze naukowo-dydaktycznej uczelnia cieszy się dużym zaufaniem studentów. Oferta edukacyjna WSM w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Wzbogacając ofertę uczelnia stwarza możliwość studiowania w języku angielskim na kierunkach Zarządzanie oraz Bezpieczeństwo Narodowe. WSM w Warszawie prowadzi aktywną współpracę międzynarodową z uczelniami m.in. z Czech, Słowacji, Ukrainy, Turcji, Belgii, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji. WSM w Warszawie aktywnie bierze udział w życiu społeczno–gospodarczym Polski, organizuje liczne konferencje, także międzynarodowe, wspiera działalność charytatywną i sportową, jest mecenasem kultury. Uczelnia jest członkiem Business Centre Club.

Na terenie Uczelni aktywnie działają: Samorząd Studencki, NZS, koła naukowe, Klub Absolwenta, Biuro Karier i AZS. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej. Kampus WSM w Warszawie to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300. miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne. Działania WSM w Warszawie są przykładem prestiżu polskiego niepublicznego szkolnictwa wyższego.

Nagrody i wyróżnienia

Uczelnia otrzymała szereg nagród i wyróżnień. Są to między innymi:

 • medal za najlepsza inwestycję w niepublicznych uczelniach w Polsce,
 • trzecia lokata „Newsweek" wg. Kryterium zatrudniania absolwentów wyższych uczelni,
 • Złoty Medal z szarfą „Zjednoczona Europa" za propagowanie integracji europejskich,
 • członek Złotej Loży Business Centre Club,
 • dwie nominacje BCC do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu,
 • Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii Partner Firm Zagranicznych
 • uhonorowana statuetką Floriana przyznawaną przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ oraz Burmistrza w uznaniu wybitnych zasług na rzecz promocji Pragi Północ,
 • Medale Europejskie dla wszystkich kierunków WSM,
 • Wiarygodna Szkoła od 2003 roku,
 • wyróżnienie Pozytywista Roku,
 • Medal Dobry jak chleb,
 • Lider Programu promocji rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu,
 • Mazowiecka Firma Roku I miejsce w edukacji,
 • Certyfikat „Gwarancja najwyższej jakości".

Oferta edukacyjna WSM

AAzwiń
Wyższa Szkoła Menedżerska prowadzi studia na kierunkach:

Studia I i II stopnia

 • Prawo – studia jednolite magisterskie
 • Administracja – studia I i II stopnia
 • Informatyka – studia I stopnia
 • Bezpieczeństwo Narodowe - studia I stopnia
 • Finanse i Rachunkowość - studia I stopnia NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie – studia I i II stopnia
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia I stopnia
 • Stosunki Międzynarodowe – studia I i II stopnia
 • Pedagogika – studia I i II stopnia
 • Europeistyka – studia I stopnia
 • Politologia – studia I stopnia
 • Psychologia - studia jednolite magisterskie

Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe.

Współpraca z zagranicą

AAzwiń

W październiku 1995 roku nawiązaliśmy współpracę z ELMS College ze Stanów Zjednoczonych. W maju 1996 roku naszą uczelnię odwiedził wykładowca ELMS, Bill Donovan. Przeprowadził on cykl wykładów poświęconych biznesowi międzynarodowemu, a także współpracy pomiędzy "ludźmi interesu" a samorządowcami (wykłady zostały poprowadzone dla szerokiego grona przedstawicieli samorządu warszawskiego i ostrołęckiego). Bill Donovan ponownie odwiedził naszą uczelnię w maju 1997 roku i 1998 roku. W kwietniu 1998 roku została podpisana umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy nasza uczelnią a ELMS College.Od 1997 roku nasi studenci studiują w ELMS College w ramach wymiany studenckiej. Do tej pory w ramach współpracy w Stanach Zjednoczonych studiowało kilkunastu naszych studentów.

W 2003 roku podpisana została umowa o współpracy z Akademią Zarządzania Administracją Publiczną z Kijowa, zgodnie z jej postanowieniami utworzono Ukraińsko - Polski Instytut Zarządzania z siedzibą w Kijowie.Instytut zajmuje się kształceniem na poziomie wyższym studentów rekrutujących się z Polski i Ukrainy. Pierwsza część studiów będzie się odbywać w Kijowie, a druga w Warszawie. Studenci poza nauką języków zachodnich będą się także uczyć polskiego i ukraińskiego. Wykłady będą prowadzone w 3 językach zarówno Kijowie i w Warszawie (polski, ukraiński, angielski). Już w tym roku pierwsza grupa - około 150 studentów Instytutu rozpocznie w Kijowie naukę języka polskiego.Absolwenci otrzymają dyplomy ukończenia warszawskiej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz kijowskiej Akademii Zarządzania Administracją Publiczną.

9 listopada 2004 r. Rektorzy: Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, prof. dr Stanisław Dawidziuk oraz Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego z Białorusi, prof. dr Petr Pojta podpisali umowę o współpracy między obu Uczelniami. Umowa przewiduje m.in. wspólne prowadzenie badań, wzajemną wymianę studentów do odbywania praktyk, wymianę publikacji, podręczników, i pomocy metodycznych, wspólne organizowanie staży naukowo-pedagogicznych dla nauczycieli akademickich i doktorantów, wymianę informacji o zaplanowanych konferencjach i seminariach naukowych, wymianę artystycznych zespołów studenckich, przeprowadzanie zawodów sportowych pomiędzy drużynami obu uczelni. W trakcie rozmów dotyczących sposobów wdrażania w życie podpisanej umowy uzgodniono, że w 2005 roku 20 osobowa grupa młodzieży akademickiej z Białorusi weźmie udział w zajęciach współfinansowanej przez Unię Europejską, Międzynarodowej Szkoły Letniej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie. Prowadzone tam wykłady nosić będą wspólny tytuł "Unia Europejska po rozszerzeniu o kraje Europy Środkowej".

Porozumienie o współpracy nasza Uczelnia podpisała również z:

 • Elms College - (USA), 1998
 • HEC Liege - (Belgium), 1999
 • Academy of Management and Public Administration - (Kiev, Ukraine), 2003
 • National Technical University - (Brest, Belarussia), 2004
 • National (Fitilas) College - (Patra, Greece), 2008

Intension Letters

 • Vaasaa University - (Finland)
 • Aarhus Institut of Technology - (Denmark)
 • Ulster University - (United Kingdom)
 • Taras Schevchenko University - (Kiev, Ukraine)
 • University College Dublin - (Ireland)
 • Slavic Institute - (Rovne, Ukraine)

Galeria

zwiń