Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Master of Law (LLM) - NOWOŚĆ

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia prawnicze LL.M. to odpowiednik programów MBA w zarządzaniu. Podobnie jak MBA studia LL.M. dają gwarancję najwyższych międzynarodowych standardów Executive Education i utylitarności zdobytej wiedzy w praktyce prawniczej, podnosząc kwalifikacje i zwiększając wartość absolwentów na rynku pracy.

Studia kierowane są do prawników i dają możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie regulacji prawnych międzynarodowego obrotu gospodarczego. Studia dają praktyczną wiedzę wspierającą prowadzenie praktyki prawniczej poruszając aspekty menedżerskie oraz przygotowują do obsługi klientów zagranicznych i korporacyjnych.

Program przeznaczony jest dla osób posiadających dyplomy magisterskie z zakresu prawa, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o aspekty prawa międznarodowego i specyfikę obsługi klientów zagranicznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl