Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kompetencje Menedżerskie w Zarządzaniu Ludźmi

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów
W ramach studiów zapoznają się Państwo z najnowocześniejszymi modelami, sprawdzonymi wzorcami i skutecznymi narzędziami zarządzania. Nabędziecie umiejętności kierowania podległymi pracownikami, zespołem współpracowników, powierzoną strukturą organizacyjną i biznesem, za który jesteście odpowiedzialni. Nauczycie się używać praktycznych technik, które są konieczne wtedy, gdy liczy się kontrola nad podwładnymi, efektywne zarządzanie grupą, określanie i osiąganie wyznaczonych celów, zbudowanie struktury zespołu, motywacja i wynagradzanie pracowników, rekrutacja i szkolenie najlepszych ludzi. Tego typu wyzwaniom muszą Państwo stawić czoła jako menedżerowie - zarówno w instytucjach, organizacjach i firmach rdzennie polskich, jak i w oddziałach międzynarodowych instytucji i korporacji.

„Po weekendowych zajęciach w poniedziałki jestem pełen werwy, a problemy rozwiązują się same.”
Mariusz Szymanowski, menedżer w firmie usługowej, absolwent IV Edycji
Adresaci
Zapraszamy wiodących specjalistów i menedżerów myślących o następnym etapie swojej kariery, stojących w obliczu awansu lub będących tuż po nim. Osoby pracujące w firmach prywatnych, korporacjach, spółkach giełdowych, organizacjach non-profit, administracji publicznej oraz samorządzie terytorialnym. Uczestnikami studiów byli dotąd zarządzający z m. in. wielkich, średnich i małych polskich firm prywatnych, polskich oddziałów wielonarodowych korporacji, instytucji rządowych takich jak Policja, czy Izby Skarbowe, fundacji i stowarzyszeń pozarządowych, spółek giełdowych, instytucji edukacyjnych, spółek Skarbu Państwa i wielu innych zróżnicowanych organizacji.
Od kandydatów wymagamy wykształcenia wyższego licencjackiego lub magisterskiego.

WSM Executive
Program studiów realizowany jest wspólnie przez Wyższą Szkołę Menedżerską i Executive. Executive na co dzień wspiera zespoły zarządzające we budowaniu wzrostu ich biznesów. WSM i Executive zbudowały trwały alians strategiczny służący wdrożeniu unikalnej na rynku polskim oferty rozwojowej dla kadr zarządzających, menedżerskich i kierowniczych. Zajęcia oparte są o oryginalny model zarządzania Six C-sTM, opracowany przez Krzysztofa Tarka, Wspólnika w Executive na podstawie badań zarządzania i interwencji doradczych dla kadry menedżerskiej.

Zajęcia obejmują sześć głównych modułów warsztatowych poświęconych kompetencjom kluczowym dla osiągnięcia sukcesu w roli menedżera. Odpowiadają one poszczególnych składnikom modelu Six C-sTM .W ramach każdego modułu pracują Państwo z prowadzącymi Senior Ekspertami z użyciem najnowocześniejszych metod rozwojowych – gier symulacyjnych, studiów przypadków, grup rozwiązywania problemów, prezentacji modeli zarządzania, interakcyjnej nauki narzędzi menedżerskich:
Warsztat Inauguracyjny (Context)
Lider i przywództwo w firmach i organizacjach (Control)
Tworzenie wizerunku osobistego i biznesowego (Concept)
Definiowanie struktur, ról i odpowiedzialności (Construction)
Talent i szkolenie pracowników (Competence)
Motywacja pracownika i zespołu (Commitment)
Kultura organizacji i zachowanie pracowników (Culture/ Communication)

W ramach zajęć uczestniczy przechodzą również zintensyfikowany trening w czterech kluczowych obszarach kompetencyjnych menedżera:
Komunikacja i zarządzanie informacją
Współpraca w zespole zadaniowym
Zarządzanie klientem i odbiorcami
Coaching i doradztwo dla pracowników
Warsztat podsumowujący (Crisis)

Dodatkowo w ramach zajęć organizujemy interaktywne spotkania z menedżerami na co dzień zarządzającymi wiodącymi firmami, organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Każdy z modułów tematycznych obejmuje 17 godzin akademickich zajęć – rozłożone na dwa dni pracy grupowej i osobistej. Istnieje możliwość wzięcia udziału w wybranych modułach studiów na warunkach kursu otwartego.

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym.
Opłata realizowana semestralnie wynosi 2x3105 zł.
Przy jednorazowej opłacie za całość studiów z góry, koszt udziału w programie wynosi 5400 zł.
Dla Absolwentów WSM promocyjna opłata za studia wynosi 4590 zł.
Przy realizacji wybranych zajęć z programu studiów w trybie kursu otwartego opłata za jeden moduł wynosi 1400 zł. Opłatę za uczestnictwo w studiach podyplomowych lub wybranym module/ kursie należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia/ moduł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl