Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Executive Master of Business Administration (EMBA)

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów
Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi biznesu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla. Program studiów EMBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego w obszarze zarządzania i biznesu. Absolwenci po zakończeniu studiów podyplomwych EMBA, zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Adresaci
Program studiów podyplomych EMBA jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej, członków organów statutowych, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach min. zarządzanie finansami, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, media i PR oraz couching.
Absolwenci studiów podyplomych EMBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie, rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności stając się tym samym renomowanymi specjalistami, ludźmi na drodze do sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie EMBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów badaczy i praktyków z Polski i zagranicy.


Zakres tematyczny studiów:
Teoria zarządzania
Zarządzanie krytyczne
Zarządzanie firmami międzynarodowymi
Podjemowanie decyzji menedżerskich. Systemy mendżerskie
Marketing
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie projektem
Kierownicze przywódzwtwo i Coaching
Media i Relacje Publiczne
Negocjacje biznesowe
Protokół Biznesowy
Etyka w biznesie
Zarządzanie osobiste
Symulacje biznesowe
Środowisko kulturowe i społeczne - Mediacje
Prawo gospodarcze w zarządzaniu i przedsiębiorczości
Seminarium biznesowe

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty
formularz zgłoszeniowy
2 zdjęcia (35 x 45 mm)
ksero dowodu osobistego
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
potwierdzenie opłaty wpisowej

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 3700 zł.
Przy jednorazowej opłacie koszt studiów wynosi 6900 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 1100 zł (8 rat).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl