Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Gospodarowanie nieruchomościami

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Wyższa Szkoła Menedżerska we współpracy z Centrum Szkoleniowo Doradczym organizują studia podyplomowe z zakresu gospodarowania nieruchomościami o specjalnościach:
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
zarządzanie nieruchomościami
wycena nieruchomości
Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych (niezależnie od ukończonego kierunku), zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne do zdobycia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie gospodarki nieruchomościami jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego oraz zdania egzaminu państwowego aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Program studiów
Odpowiada minimum programowemu Ministra Infrastruktury dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Organizacja studiów
Organizator: Wydział Menedżerski Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń określonych w programie szkolenia
absolwenci po ukończeniu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu gospodarowania nieruchomościami o specjalności zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub wycena nieruchomości.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Dokumenty wymagane od słuchaczy:
wypełniony druk zgłoszenia na studia
kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
kopia dowodu osobistego
dwa zdjęcia
wpisowe 250 zł

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminu końcowego (test zamknięty),
Absolwenci po ukończeniu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu gospodarowania nieruchomościami o specjalności wycena nieruchomości.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

AAzwiń
Wpisowe: 250 zł.
Czesne za 1 semestr pośrednika w obrocie nieuchomościami, zarządcy nieruchomości 1250 zł (możliwość płatności w miesięcznych ratach),
Czesne za 1 semestr wyceny nieruchomości: 1700 zł (możliwość płatności w miesięcznych ratach),

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl