Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kreatywny Menedżer Sprzedaży i Marketingu

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
tudia podyplomowe Kreatywny Menedżer Sprzedaży i Marketingu są zbudowane na wzorcach zarządzania decydentów i prezesów najbardziej liczących się i ekspansywnych, polskich marek, uzyskanych w ramach Badania Duma Marki™ - prowadzonego przez firmę doradczą Tarka Executive's.
Program studiów Kreatywny Menedżer Sprzedaży i Marketingu skonstruowany jest w oparciu o model BRAND VORTEX™ (Wir Marki™) Tarka Executive's opisujący główne elementy pozwalające budować silny i trwały wpływ menedżerów na otaczające środowisko rynkowe, społeczne, gospodarcze:

1. Opakowanie - Przekaz i prezentacja rynkowa firm, produktu i usługi;
2. Pieniądze - Budowanie wartości rynkowej oraz finansowej marki i biznesu;
3. Potrzeby - Odkrywanie i zaspokajanie ukrytych potrzeb klientów i konsumentów;
4. Opinia - Angażowanie pracowników na rzecz marki;
5. Kompetencje - Zarządzanie talentami kluczowymi dla sukcesu biznesu;
6. Emocje - Kreowanie pozytywnych emocji zakupowych u odbiorców i klientów firmy;
7. Taktyki - Koncentracja w zarządzaniu na dostarczeniu obietnicy marki/ produktu/ usługi;
8. Wizja - Zarządzanie aspiracjami właścicieli, udziałowców inwestorów;
9. Wartości – Rozwój biznesu opartego na wartościach;
10. Symbolika - Kreacja symboliki firmy i organizacji dla sukcesu rynkowego.

Każde z modułów w ramach studiów Kreatywny Menedżer Sprzedaży i Marketingu trwa 18 godzin akademickich.

W ramach studiów podyplomowych Kreatywny Menedżer Sprzedaży i Marketingu zapoznają się Państwo z najnowocześniejszymi modelami kreowania, zarządzania wizerunkiem i komunikacją marki:
1. Podstawowym celem studiów jest przekazanie Państwu umiejętności odkrywania i zaspokajania ukrytych potrzeb klientów i konsumentów poprzez twórcze i nieszablonowe zarządzanie sferami sprzedaży i marketingu.
2. Zdobędziecie Państwo kompetencje sprzedażowe niezbędne do kreowania pozytywnych emocji zakupowych u odbiorców i klientów firmy.
3. Dowiecie się Państwo w jaki sposób budować rosnącą wartość rynkową oraz finansową firmy.
4. Nauczycie się Państwo technik i narzędzi niezbędnych do angażowania pracowników na rzecz biznesu, marki i walki rynkowej.
5. Nauczycie się Państwo kreowania symboliki organizacji dla sukcesu firmy.
6. Poznacie Państwo zasady doboru i nadzorowania realizacji taktyk, które pozwalają na spełnienie obietnicy marki.
7. Dzięki wypracowanym zdolnością komunikacyjnym dowiecie się Państwo jak rozpoznawać potrzeby i oczekiwania nabywców, tak aby w osiągnąć sukces w marketingu, sprzedaży, obsłudze klienta, windykacji etc.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata za studia podyplomowe Kreatywny Menedżer Sprzedaży i Marketingu:
Opłata wpisowa: 250 zł (poza okresem rekrutacyjnym)
Przy jednorazowej opłacie za całość studiów z góry, koszt udziału wynosi 4995 zł.
Opłata realizowana semestralnie wynosi 2x 2870 zł.
Opłata realizowana miesięcznie wynosi 8x 812 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl