Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Skuteczny Lider Kapitału Ludzkiego

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe Skuteczny Lider Kapitału Ludzkiego zbudowane są na wzorcach zarządzania najbardziej skutecznych, polskich menedżerów, uzyskanych w ramach Badania Biznes-LudzieTM - prowadzonego przez firmę doradczą Tarka Executive's.

Program studiów Skuteczny Lider Kapitału Ludzkiego skonstruowany jest w oparciu o model Six C-sTM Tarka Executive's opisujący sześć głównych elementów zarządzania ludźmi przez liderów w organizacjach, które odnoszą sukcesy:

1. Kontrola – podejmowanie trafnych decyzji w biznesie;
2. Koncepcja – określenie idei i podejść do ich realizacji;
3. Konstrukcja – budowanie efektywnej struktury i ról;
4. Kompetencja – selekcjonowanie i zatrudnianie talentów;
5. Korzyść – motywowanie poprzez nagradzanie;
6. Komunikacja – sterowanie przepływem informacji.
Powyższe zajęcia uzupełnione są o kluczowe tematy wspierające:
7. Kultura – działanie poprzez ukryte relacjach w organizacji;
8. Kontekst – sprawne odnajdywanie się w otoczeniu biznesowym;
9. Kryzys – zdecydowane działanie w sytuacjach niestandardowych.

Każde z modułów w ramach studiów Skuteczny Lider Kapitału Ludzkiego trwa 20 godzin akademickich.

W ramach programu studiów podyplomowych Skuteczny Lider Kapitału Ludzkiego - zapoznają się Państwo z najnowocześniejszymi modelami i praktycznymi podejściami do zarządzania:
1. Podstawowym celem studiów jest wypracowanie postaw, zachowań i technik, które są rzeczywistym czynnikiem sukcesu.
2. Program pozwoli na zdobycie wyjątkowych umiejętności kierowania powierzoną strukturą organizacyjną i biznesem.
3. Zdobędziecie Państwo profesjonalne techniki wpływu, które są konieczne wtedy, gdy liczy się efektywna kontrola nad podwładnymi.
4. Otrzymacie Państwo kompetencje niezbędne do określania i osiągania przez zespół podległych pracowników wyznaczonych celów oraz budowania struktury podległego zespołu.
7. Poznacie Państwo praktyczne techniki pozyskiwania, rekrutacji i szkolenia najlepszej klasy profesjonalistów, których praca prowadzić będzie do sukcesu zarządzanych firm.
6. Jako zarządzający zostaniecie Państwo przygotowani do motywowania i wynagradzania pracowników, tak aby byli jak najbardziej efektywni i podejmowali na Państwa rzecz nadzwyczajny wysiłek.
7. Dzięki zdolnością komunikacyjnym dowiecie się Państwo jak sterować korzystnym dla siebie przepływem informacji w zespole, organizacji, biznesie i na rynku.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata za studia podyplomowe Skuteczny Lider Kapitału Ludzkiego:
Opłata wpisowa: 250 zł (poza okresem rekrutacyjnym)
Przy jednorazowej opłacie za całość studiów z góry, koszt udziału wynosi 4995 zł.
Opłata realizowana semestralnie wynosi 2x 2870 zł.
Opłata realizowana miesięcznie wynosi 8x 812 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl