Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Doctor of Business Administration - NOWOŚĆ

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Doctor of Business Administration (DBA) to najbardziej prestiżowy i elitarny program z zakresu Executive Business Education potwierdzający kwalifikacje menedżerskie, skierowany do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu. Stosunkowo nowy na polskim rynku i uznawany w świecie biznesu jako potwierdzenie najwyższej jakości wiedzy i umiejętności menedżerskich. Absolwenci studiów DBA uzyskują szansę dla rozwoju swojej kariery, zwiększając swoją wartość na rynku pracy w sektorze executive, na poziomie zarządów i wyższej kadry menedżerskiej.


Adresaci
Program studiów podyplomowych DBA jest przeznaczony przede wszystkim dla wyższej kadry kierowniczej, członków organów statutowych, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów wyższego szczebla oraz VP, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach min. zarządzanie finansami, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, media i PR oraz coaching.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłaty
opłata wpisowa: 250 zł (poza okresem promocji)
jednorazowa opłata za rok z góry: 7900 zł
opłata semestralna: 4300 zł
opłata ratalna: 1200 zł (8 rat)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl