Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Akademia Bezpiecznego Biznesu NOWOŚĆ

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia kierowane są do:

Pracowników i kadry zarządzającej Agencji Ochrony Osób i Mienia (budowanie przewagi konkurencyjnej, dzięki podwyższeniu jakości świadczonych usług).

Koordynatorów i pracowników działów ochrony w firmach (inwestycja w rozwój kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa).

Pracowników firm korzystających z usług Agencji Ochrony (usprawnienie współpracy z agencją).

Osób zajmujących się budowaniem Skutecznych Systemów Bezpieczeństwa, opracowywaniem środków zaradczych i tworzeniem procedur wpływających na ograniczanie poziomu strat.

Osób nadzorujących procesy związane z realizacją powierzonych zadań, audytem wewnętrznym oraz reagowaniem w sytuacjach kryzysowych.

Menedżerów działów IT odpowiedzialnych za zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwo gromadzonych w nim danych teleinformatycznych.

Główne korzyści wynikające z udziału w studiach:

Zdobycie kompleksowej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z ograniczaniem strat w chronionych obiektach.

Nabycie umiejętności negocjacyjnych, niezbędnych podczas wyjaśniania kwestii dotyczących bezpieczeństwa.

Pogłębienie kompetencji menedżerskich niezbędnych do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:
Jednorazowa opłata za całe studia: 5000 zł

Opłata ratalna: 3000 zł za 1 semestr

Opłaty ratalne: 900 zł (8 rat)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl