Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń

NOWOŚCI W PROGRAMIE:
MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH oraz USTAWA O ZDROWIU PUBLICZNYM

Cel studiów
Głównym celem dydaktycznym Studium jest przekazanie uczestnikom procesu nauczania aktualnej wiedzy o uwarunkowaniach efektywnego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w okresie przekształceń strukturalnych i własnościowych oraz o przygotowywanych programach reform systemu opieki zdrowotnej.

Adresaci
Studium adresowane jest do osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych publicznych i niepublicznych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych (dyrektorzy szpitali i ich zastępcy, dyrektorzy medyczni, dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy działów, poradni, naczelne pielęgniarki z wyższym wykształceniem ) a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk. Uczestnikami Studium mogą i powinny być również osoby związane z ochroną zdrowia, zatrudnione w zakładach ubezpieczeniowych, Centrali i Oddziałach NFZ oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Czesne za 1 semestr 1950zł. Przy jednorazowej wpłacie za całość studiów opłata wynosi 3500zł.Opłata ratalna za studia wynosi 575 zł (8 rat).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl