Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Światowe statystyki są bezlitosne: 88% projektów nie kończy się w terminie i/lub przekracza budżet. Przeciętne przekroczenie kosztów sięga 189%, a opóźnienie nawet 222%.
Studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej, prowadzone we współpracy z MANDARINE Project Partners, pozwalają uczestnikom nauczyć się realizować projekty 2x szybciej i 2x rentowniej dzięki metodzie łańcucha krytycznego (critical chain project management). Jak pokazuje wieloletnia praktyka tysięcy firm na świecie i w Polsce, metoda ta pozwala zapewnić terminową realizację projektu przy znacznym skróceniu czasu jego realizacji.

Wartością tych studiów jest pobudzenie nieszablonowego myślenia i - dzięki obowiązkowym lekturom - lepsze zrozumienie występujących problemów w naszym otoczeniu. Różnorodność proponowanych aktywności podczas zajęć zmusza do wytężonej pracy własnej i zespołowej a przez to przygotowuje do skutecznego rozwiązywania problemów, świadomego podejmowania właściwych decyzji i do przewodzenia zmianom w swoim otoczeniu. Największe wrażenie wywarły na mnie osobiście narzędzia myślowe teorii ograniczeń oraz TOC Buy-in. Dzięki zdobyciu umiejętności posługiwania się nimi wzrosła moja świadomość podejmowanych codziennych decyzji a także pozwoliło mi to na wpływanie na opinie i decyzje współpracowników oraz "klientów". Dzisiaj jestem już pewien, że warto było przeżyć tę fascynującą intelektualną przygodę. To studia dla tych, którzy chcą więcej.
— Tomasz Chłopaś, absolwent studiów podyplomowych "Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń"

Idea studiów

Zasadnicza idea studiów jest na wskroś praktyczna: kierownik projektu zarządza realizacją rentownego projektu przez 100 dni zgodnie z metodą łańcucha krytycznego. Pracą zaliczeniową jest raport z realizacji projektu (projekt nie musi się skończyć w ciągu czasu trwania studiów).
Do uczestnictwa zapraszamy również osoby niebędące kierownikami projektów; studia zostały pomyślane tak, że one także skorzystają.
W trakcie studiów dajemy słuchaczom wszystko, co konieczne i wystarczające, aby skutecznie zarządzać realizacją projektu: ukończyć go na czas, w budżecie i w pierwotnym zakresie a przy tym bezstresowo. Uczestnicy poznają również innowacyjne metody identyfikacji projektów oraz analizy ich rentowności biznesowej.


Co nas wyróżnia?

Zajęcia są całkowicie zorientowane na praktykę codziennego zarządzania realizacją projektu. Już od pierwszego zjazdu słuchacze pracują na swoich własnych projektach, a przekazywana wiedza wynika z osobistych doświadczeń prowadzących z pracy nad realnymi projektami.
Zajęcia dostarczają konkretnych narzędzi. Uczestnicy otrzymują na czas studiów zarówno software do zarządzania projektami metodą łańcucha krytycznego, jak i są wyposażani w bogaty zestaw narzędzi myślowych do radzenia sobie z problemami dnia codziennego.
Uczestnicy przez kilka miesięcy zarządzają realizacją własnego projektu metodą łańcucha krytycznego pod opieką prowadzących zajęcia konsultantów MANDARINE Project Partners
Prowadzący są praktykami. Każdy z nich legitymuje się bogatym doświadczeniem biznesowym, doradczym i szkoleniowym. Stąd prezentowane rozwiązania mają swoje potwierdzenie w rzeczywiście realizowanych projektach.
Zajęcia mają charakter sekwencyjny. Każdy kolejny temat logicznie wynika z poprzednich: słuchacze uczą się więc rozwiązywania problemów wynikających z zarządzania projektami „krok po kroku".
Warsztaty obejmują pełen zakres wiedzy realnie przydatnej w codziennej praktyce. Uczymy zarówno „twardych" metod definiowania, planowania, tworzenia harmonogramów i zasad nadzorowania realizacji projektów, jak i „miękkich" technik skutecznego porozumiewania się członków zespołu projektowego oraz metody efektywnego zarządzania zespołem. Ani jeden dzień nie jest suchą teorią.
Zajęcia są skoordynowane. Wszyscy prowadzący pochodzą z jednej firmy.
Zajęcia mają charakter warsztatowy: uczestnicy poznają wiedzę poprzez studia przypadków i stosują ją do zarządzania własnymi projektami już podczas pierwszego zjazdu.
Program studiów został pozytywnie zaopiniowany przez Stowarzyszenie Project Management Polska. Opanowanie programu studiów umożliwia uzyskanie kwalifikacji w zakresie teorii ograniczeń i zarządzania projektami w postaci międzynarodowego certyfikatu Theory of Constraints International Certification Organization.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr wynosi 3450 zł. Przy jednorazowej opłacie za 2 semestry z góry koszt studiów wynosi 6450 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 920 zł (8 rat)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl