Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja systemów bezpieczeństwa narodowego

Kategoria: Bezpieczeństwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Studia dla osób zajmujących się i mających zamiar zajmować się administracją systemów bezpieczeństwa narodowego

Adresaci

Absolwenci studiów wyższych, co najmniej na poziomie wyższych studiów zawodowych (licencjackich), zajmujący się systemami bezpieczeństwa narodowego.

Zakres tematyczny studiów

- Geografia bezpieczeństwa
- Medycyna katastrof
- Zarządzanie w sektorze publicznym
- Ochrona informacji niejawnych
- Administracja publiczna
- Broń masowego rażenia
- Organizacja ochrony środowiska a bezpieczeństwo narodowe
- Edukacja dla bezpieczeństwa w zreformowanej oświacie
- Obronność w aktach prawnych RP. Implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego
- Gra decyzyjna

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Czesne za 1 semestr 1700 zł. Przy jednorazowej wpłacie za całość studiów opłata wynosi 3200 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 550 zł (8 rat)
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o rozpoczęciu studiów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl