Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo obiektów i informacji

Kategoria: Bezpieczeństwo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa obiektów i informacji.

Zakres tematyczny studiów

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia i laboratoria, podczas których zostaną omówione, między innymi:
aspekty prawne ochrony osób i mienia,
elementy kryminalistyki,
ochrona informacji i zarządzanie bezpieczeństwem,
monitorowanie i transmisja informacji,
technologie sieciowe,
problematyka zasilania systemów bezpieczeństwa,
systemy sygnalizacji włamania i napadu,
systemy kontroli dostępu,
systemy monitoringu wizyjnego,
systemy sygnalizacji pożarowej,
integracja systemów bezpieczeństwa,
eksploatacja systemów bezpieczeństwa.
Zajęcia laboratoryjne i ćwiczeniowe dotyczące elektronicznych systemów bezpieczeństwa odbywają się w Zespole Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa, którego uroczyste otwarcie odbyło się w marcu 2009r. W jego skład wchodzą m.in.: 6 stanowisk dotyczących telewizji analogowej i cyfrowej wraz z wideoserwerami, kamerami IP i oprogramowaniem Real Shot Manager (wykorzystywanym przy tworzeniu inteligentnych systemów monitoringu wizyjnego) gdzie sponsorem jest firma SONY Poland przy współudziale firmy ALTRAM; 6 stanowisk dotyczących Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu gdzie sponsorem jest firma SATEL (z Gdańska) przy współudziale firm: ASTRAL i MULTISYSTEM (z Warszawy); stanowisko Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu gdzie sponsorem jest firma AAT; 3 stanowiska dotyczące domofonów, wideodomofonów jednoabonentowych i wieloabonentowych gdzie sponsorem jest firma GDE POLSKA. Firma KABE jako kolejny sponsor, w najbliższym czasie przekaże Uczelni 3 laboratoryjne stanowiska dla zabezpieczenia obiektów metodami peryferyjnymi i obwodowymi. Firma ELTRONIK (Poznań) przekazała Uczelni bardzo nowoczesne stanowisko do ochrony p. pożarowej ruchomych środków transportowych (dla PKP, PKS i innych firm transportowych.

Charakter studiów

Studia doskonalące
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczeń i egzaminów z wykładanych przedmiotów określonych w programie studiów, a także wykonanie i obrona pracy dyplomowej tematycznie związanej z programem studiów
Absolwent studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo obiektów i informacji" może dodatkowo uzyskać (koszt: 300zł) certyfikat: "Projektowanie systemów bezpieczeństwa klas 1 - 4". Warunkiem jest uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu wraz z projektem.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 2000 zł (przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 3800 zł). Opłata ratalna za studia wynosi 575 zł (8 rat)
Opłatę za uczestnictwo oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl