Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Public relations w praktyce stosunków międzynarodowych

Kategoria: Public Relations

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów
podkreślenie roli profesjonalnej komunikacji na obszarze stosunków międzynarodowych;
zapoznanie słuchaczy z dziedziną public relations (PR) jako integralną częścią procesu zarządzania organizacją (firmą, przedsiębiorstwem, agencją, państwem, organem władzy itp.) oraz komunikacji firmy ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym;
zainicjowanie procesu przygotowywania słuchaczy do pełnienia roli doradców w dziedzinie public relations przez wyjaśnienie podstawowych technik PR (dbania o "wewnętrzny" i "zewnętrzny" wizerunek organizacji);
prezentacja przykładów uprawiania public relations (case studies) w Polsce i na świecie.

Umiejętności nabyte w trakcie studiów
odróżnianie podstawowych dziedzin komunikacji międzynarodowej (public relations vs. propaganda);
posługiwanie się najważniejszymi technikami i narzędziami public relations (konferencja prasowa, notatka prasowa itd.);
identyfikowanie źródeł kryzysów w stosunkach międzynarodowych;
przygotowywanie strategii komunikacyjnej w wymiarze międzynarodowym.

Główne zagadnienia nabyte podczas studiów
Charakterystyka public relations (PR) - istoty, celów i podstawowych pojęć związanych z tą dziedziną. Porównanie PR z reklamą i propagandą. Prezentacja podstawowych założeń, technik oraz narzędzi public relations. Przedstawienie głównych rodzajów PR (m.in. media relations, sponsoringu, lobbingu). Prezentacja społecznego wymiaru działań międzynarodowego public relations (międzynarodowe CSR). Przekazanie wskazówek przydatnych w procesie uprawiania public relations. Charakterystyka publiczności międzynarodowych w ujęciu PR. Ukazanie roli public relations w stosunkach międzynarodowych (prowadzenie rokowań, komunikacja w czasie kryzysów, kształtowanie międzynarodowego wizerunku państw itp.).

Wykładane przedmioty
Teorie public relations
Narzędzia i techniki public relations
Międzynarodowe media relations
Sytuacja kryzysowa w stosunkach międzynarodowych
Marka międzynarodowa i wizerunek państwa
PR w negocjacjach międzynarodowych
Propaganda w relacjach międzynarodowych
Międzynarodowe kampanie społeczne
Wewnętrzne public relations organizacji państwowej
Globalne strategie public relations

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 1700 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 2900 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 500 zł (8 rat).
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o rozpoczęciu studiów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl