Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Menedżer sportu, organizator imprez sportowych - NOWOŚĆ

Kategoria: Sport

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe MENEDŻER SPORTU, ORGANIZATOR IMPREZ SPORTOWYCH to oferta skierowana do menedżerów sportu; sportowców; nauczycieli wychowania fizycznego; osób pracujących w organizacjach pożytku publicznego aktywnych w obszarze sportu i rekreacji; pracujących w klubach kultury, ośrodkach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych i innych instytucjach prowadzących zajęcia sportowe.

Autorski program studiów przygotuje Absolwentów do pełnienia ról menedżerskich w organizacjach sportowych krajowych i międzynarodowych, pozwoli nabyć lub uzupełnić najnowszą wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami sportowymi, współpracy ze sponsorami. Studia pozwolą na zdobycie przez Słuchaczy umiejętności komunikacji interpersonalnych, umiejętności budowania i rozwijania zespołów projektowych w organizacjach sportowych. Absolwenci uświadomią sobie potrzebę stałego rozwoju w zakresie zarządzania jednostkami sportowymi.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MENEDŻER SPORTU, ORGANIZATOR IMPREZ SPORTOWYCH
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, zaliczenie praktyk i złożenie egzaminu końcowego.

Adresaci
Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem.

Zakres tematyczny studiów
Psychologia sportu
Komunikacja menedżerska
Public Relations
Współpraca z mediami
Promocja zdrowia
Planowanie imprez masowych i zarządzanie ich organizacją
Aspekty prawne związane z organizowaniem imprez sportowych
Finansowanie, pozyskiwanie i rozliczanie imprez sportowych
Zarządzanie obiektami sportowymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Praktyka – organizacja imprez sportowych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 2200 zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studium wynosi 3900 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 600 (8 rat)
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl