Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Dyplomacja gospodarcza

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Cel studiów

Przygotowanie profesjonalnych i wszechstronnie wykształconych specjalistów do pracyw przedstawicielstwach gospodarczych i dyplomatycznych za granicą, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, instytucjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach o międzynarodowym zasięgu.
Studia podyplomowe w zakresie Dyplomacji gospodarczej umożliwiają studentom zdobycie dogłębnej wiedzy na temat ekonomicznej natury dyplomacji.

Adresaci

Studia adresowane są do osób:
pragnących podjąć pracę w polskich przedstawicielstwach za granicą, urzędach centralnych jednostkach samorządu terytorialnego, mających lub pragnących rozwijać, kontakty międzynarodowe;
wiążących swoją karierę zawodową z pracą w międzynarodowych organizacjachi instytucjach rządowych i pozarządowych, działających w Polsce lub za granicąw tym w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej;
ukierunkowanych na pracę w placówkach naukowo-badawczych, placówkach kulturalno – oświatowych, firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych, przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, środkach masowego przekazu, agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych, firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty

- formularz zgłoszeniowy
- 2 zdjęcia
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- xero dowodu osobistego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni - pokój B 005.
tel. 22 59 00 765
e-mail: podyplomowe@wsm.warszawa.pl

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa w wysokości 250 zł, poza okresem promocyjnym. Opłata za 1 semestr 1900zł. Przy jednorazowej opłacie koszt studiów wynosi 3400 zł. Opłata ratalna za studia wynosi 550 (8 rat).
Opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść po uzyskaniu informacji o rozpoczęciu studiów.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dział Rekrutacji

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel: 22 59 00 730
fax: 22 59 00 733
email: rekrutacja@wsm.warszawa.pl