Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul.Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 590-07-30
fax. (22) 818-00-52
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Administracji i Zarządzania w Bełchatowie

Opis kierunku

AAzwiń
Zagadnienia poruszane podczas studiów: organizowanie procesu produkcji, logistyka, systemy zarządzania jakością, tworzenie nowych produktów, metod i technologii, rola systemów informatycznych w firmach produkcyjnychKwalifikacje absolwenta
Celem kształcenia jest przekazanie absolwentowi tego kierunku wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zarządzania produkcją. Absolwent tego kierunku posiada praktyczne umiejętności rozumienia i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy o zarządzaniu produkcją. Wiedza ta umożliwia prowadzenie działalności zawodowej związanej z planowaniem i organizowaniem procesów wytwórczych i podejmowanie pracy na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla lub założenie własnego przedsiębiorstwa.


Perspektywy zawodowe:


prowadzenie własnej firmy produkcyjno-handlowej,
praca na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach przemysłowych,
praca na stanowiskach związanych z organizacją produkcji i logistyką,
praca w sferze zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji,
praca w działach jakości oraz jej kontroli.

Specjalności:

Inżynieria obsługi procesów wytwórczych.
Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych.
Logistyka procesów wytwórczych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady rekrutacji

Warunkiem, przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:
- Podanie (druk WSM)
- Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - odpis wydany przez szkołę średnią
- Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się maturą wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
- Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wymagany przy zapisie na studia drugiego stopnia)
- Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
- Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej (oryginał do wglądu) 350 zł PROMOCJA WPISOWE 0zł
- Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

Opłaty

AAzwiń
Opłaty na wszystkie kierunki dla studentów studiów pierwszego stopnia są następujące:

Opłata wpisowa: 85 zł do 15 października
Opłata ratalna (10 rat): 320 zł lub
Opłata jednorazowa za 1 semestr: 1500 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Sekretariat

ul. Edwardów 5,
97-400 Bełchatów
tel. 44 77 70 001
tel. 695 744 531