Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul.Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
woj.świętokrzyskie
tel. (041) 349-73-40
fax. (041) 349-72-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika - studia magisterskie

Wydział: WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczna i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.
więcej na stronie internetowej:
www.ujk.edu.pl/rekrutacja

Zasady rekrutacji

AAzwiń
STARA MATURA
Konkurs świadectw
Ocena z pisemnej lub ustnej części egazminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.


Przedmioty:
1. język polski (przedmiot wyżej punktowany),
2. historia (jeżeli nie masz oceny z historii wpisz oceną z wosu), lub
wiedza o społeczeństwie (jeżeli nie masz oceny z wos-u wpisz ocenę z biologii), lub
biologia

NOWA MATURA

Konkurs świadectw
Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego.


Przedmioty:
1. język polski (przedmiot wyżej punktowany),
2. historia (jeżeli nie masz oceny z historii wpisz oceną z wosu), lub
wiedza o społeczeństwie (jeżeli nie masz oceny z wos-u wpisz ocenę z biologii), lub
biologia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 2009-06-01 do 2009-07-10

Opłaty

AAzwiń
Wysokość czesnego: 3700 PLN (opłata za rok studiów)
Limit przyjęć: 90

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
25-317 Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19
tel. 48 41 349 69 01
,48 41 349 69 16
Instytuty:
INSTYTUT PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
INSTYTUT EDUKACJI SZKOLNEJ
INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ
INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH