Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul.Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
woj.świętokrzyskie
tel. (041) 349-73-40
fax. (041) 349-72-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Praca socjalna - studia magisterskie

Wydział: WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólna wiedzę filozoficzną i socjologiczną, wiedze przyrodniczą i psychologiczną oraz ekonomiczna i prawna

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Stara Matura
Konkurs świadectw
Ocena z pisemnej lub ustnej części egazminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.


Przedmioty:
1. język polski
2. historia lub
wiedza o społeczeństwie (jeżeli nie masz oceny z historii wpisz ocenę z wos-u), lub
biologia (jeżeli nie masz oceny z historii i wos-u wpisz ocenę z biologii),

Nowa Matura
Konkurs świadectw
Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego.


Przedmioty:
1. język polski
2. historia lub
wiedza o społeczeństwie (jeżeli nie masz oceny z historii wpisz ocenę z wos-u), lub
biologia (jeżeli nie masz oceny z historii i wos-u wpisz ocenę z biologii),

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 2009-06-01 do 2009-07-10

Opłaty

AAzwiń
Wysokość czesnego: 3300 PLN (opłata za rok studiów)
Limit przyjęć: 50

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
25-317 Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19
tel. 48 41 349 69 01
,48 41 349 69 16
Instytuty:
INSTYTUT PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
INSTYTUT EDUKACJI SZKOLNEJ
INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ
INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH