Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul.Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
woj.świętokrzyskie
tel. (041) 349-73-40
fax. (041) 349-72-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia magisterskie

Wydział: WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedze teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Egzamin praktyczny:

Opis: Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności muzycznych oraz dla absolwentów z tytułem magistra innych kierunków muzycznych.

Konkurs dyplomów
Przedmioty:
ocena z dyplomu (ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich),
Ranking wyników
W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.


Przedmioty:
średnia ze studiów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

od 2009-06-01 do 2009-07-10
limit 30 osób

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
25-317 Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19
tel. 48 41 349 69 01
,48 41 349 69 16
Instytuty:
INSTYTUT PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
INSTYTUT EDUKACJI SZKOLNEJ
INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ
INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH