Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul.Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
woj.świętokrzyskie
tel. (041) 349-73-40
fax. (041) 349-72-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Malarstwo - studia licencjackie

Wydział: WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent kierunku dysponuje podstawową wiedzą z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem teorii i historii malarstwa. Jest przygotowany do posługiwania się technologiami tradycyjnymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń

Stara Matura
Kwalifikacja teczek
Przegląd i ocena prac kandydata (teczka)- nie mniej niż 16 własnych prac artystycznych związanych z kierunkiem:
prace rysunkowe i malarskie, fotografie oraz dokumentacja innych działań artystycznych. Przegląd w obecności kandydata, który musi wykazać się znajomością podstawowych technik plastycznych.

Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień związanych z kulturą, sztuką i historią.

Nowa Matura:
Kwalifikacja teczek
Przegląd i ocena prac kandydata (teczka)- nie mniej niż 16 własnych prac artystycznych związanych z kierunkiem:
prace rysunkowe i malarskie, fotografie oraz dokumentacja innych działań artystycznych. Przegląd w obecności kandydata, który musi wykazać się znajomością podstawowych technik plastycznych.

Konkurs świadectw
Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego.


Przedmioty:
historia sztuki (przedmiot wyżej punktowany), lub
historia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń

od 2009-06-01 do 2009-07-10
Limit przyjęć: 12

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
25-317 Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19
tel. 48 41 349 69 01
,48 41 349 69 16
Instytuty:
INSTYTUT PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
INSTYTUT EDUKACJI SZKOLNEJ
INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ
INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH