Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul.Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
woj.świętokrzyskie
tel. (041) 349-73-40
fax. (041) 349-72-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Ekonomia - studia magisterskie

Wydział: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów posiada wszechstronna wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty- specjalisty w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest przygotowany do przeproawdzenia analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Kierunek Ekonomia jest dostępny w Kielcach oraz w Filii w Piotrkowie Tryb.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Złożenie dokumentów
Konkurs świadectw
W przypadku przekroczenia limitu ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.


Przedmioty:
wynik studiów

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 2009-06-01 do 2009-09-12

Opłaty

AAzwiń
Wysokość czesnego: 2900 PLN (opłata za rok studiów)
Limit przyjęć: 135

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21
tel. 48 41 349 65 25
48 41 349 65 24
Instytuty:
INSTYTUT EKONOMII i ADMINISTRACJI
INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH
INSTYTUT ZARZĄDZANIA