Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul.Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
woj.świętokrzyskie
tel. (041) 349-73-40
fax. (041) 349-72-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Logistyka

Wydział: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent kierunku Logistyka, posiada ogólna wiedzę i umiejetności niezbedne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Zna istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
STARA MATURA:

Konkurs świadectw
Ocena z pisemnej lub ustnej części egazminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.


Przedmioty:
matematyka (przedmiot wyżej punktowany), lub
fizyka (fizyka i astronomia) lub
geografia lub
historia lub
informatyka lub
język angielski lub
język francuski lub
język hiszpański lub
język niemiecki lub
język rosyjski lub
język włoski lub
wiedza o społeczeństwie

NOWA MATURA:

Konkurs świadectw
Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego.


Przedmioty:
matematyka (przedmiot wyżej punktowany), lub
fizyka (fizyka i astronomia) lub
geografia lub
historia lub
informatyka lub
język angielski lub
język francuski lub
język hiszpański lub
język niemiecki lub
język rosyjski lub
język włoski lub
wiedza o społeczeństwie

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 2009-06-01 do 2009-07-10

Opłaty

AAzwiń
Wysokość czesnego: 2800 PLN (opłata za rok studiów)
Limit przyjęć: 110

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21
tel. 48 41 349 65 25
48 41 349 65 24
Instytuty:
INSTYTUT EKONOMII i ADMINISTRACJI
INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH
INSTYTUT ZARZĄDZANIA