Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul.Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
woj.świętokrzyskie
tel. (041) 349-73-40
fax. (041) 349-72-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia licencjackie

Wydział: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji- przedsiębiorstw, instytucji politycznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Posiada umiejętności rozpoznawania diagnozowania i rozwiazywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
STARA MATURA:

Konkurs świadectw
Ocena z pisemnej lub ustnej części egazminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.


Przedmioty:
matematyka (przedmiot wyżej punktowany), lub
wiedza o społeczeństwie (przedmiot wyżej punktowany), lub
geografia lub
historia lub
język angielski lub
język francuski lub
język hiszpański lub
język niemiecki lub
język rosyjski lub
język włoski


Nowa Matura

Konkurs świadectw
Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego.


Przedmioty:
matematyka (przedmiot wyżej punktowany), lub
wiedza o społeczeństwie (przedmiot wyżej punktowany), lub
geografia lub
historia lub
język angielski lub
język francuski lub
język hiszpański lub
język niemiecki lub
język rosyjski lub
język włoski

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 2009-06-01 do 2009-07-10

Opłaty

AAzwiń
Wysokość czesnego: 2800 PLN (opłata za rok studiów niestacjonarnych)
Limit przyjęć: 250 na niestacjonarne oraz 200 na stacjonarne

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21
tel. 48 41 349 65 25
48 41 349 65 24
Instytuty:
INSTYTUT EKONOMII i ADMINISTRACJI
INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH
INSTYTUT ZARZĄDZANIA