Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul.Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
woj.świętokrzyskie
tel. (041) 349-73-40
fax. (041) 349-72-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Ekonomia - studia licencjackie

Wydział: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent studiów posiada wszechstronna wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty- specjalisty w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest przygotowany do przeproawdzenia analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Kierunek Ekonomia jest dostępny w Kielcach oraz w Filii w Piotrkowie Tryb.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
1. Konkurs świadectw - STARA MATURA
Ocena z pisemnej lub ustnej części egazminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.


Przedmioty: NOWA MATURA
matematyka (przedmiot wyżej punktowany), lub
wiedza o społeczeństwie (przedmiot wyżej punktowany), lub
geografia lub
historia lub
język angielski lub
język francuski lub
język hiszpański lub
język niemiecki lub
język rosyjski lub
język włoski
2. Konkurs świadectw
Wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego.


Przedmioty:
matematyka (przedmiot wyżej punktowany), lub
wiedza o społeczeństwie (przedmiot wyżej punktowany), lub
geografia lub
historia lub
język angielski lub
język francuski lub
język hiszpański lub
język niemiecki lub
język rosyjski lub
język włoski

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
od 2009-06-01 do 2009-07-10

Opłaty

AAzwiń
Wysokość czesnego: 2900 PLN (opłata za rok studiów niestacjonarnych)
Limit przyjęć: 135

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21
tel. 48 41 349 65 25
48 41 349 65 24
Instytuty:
INSTYTUT EKONOMII i ADMINISTRACJI
INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH
INSTYTUT ZARZĄDZANIA