Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy

ul.P.Mansfelda 4, 60-855 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 658 24 25
fax. (61) 663-20-64

Kierunek: Ekonomia

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijających się obecnie sektorach gospodarki oraz do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Po zakończeniu studiow absolwenci uzyskują:

-Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (wymaganego przez pracodawców w krajach UE).
-Świadectwo przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (specjalność: Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych oraz Ekonomika ochrony środowiska o gospodarka odpadami),
-Uprawnienia doradcy ds. przygotowana projektów UE w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej (specjalność: Gospodarka żywnościowa),
-Przygotowanie do zewnętrznych egzaminów w celu uzyskania:
-certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego (specjalność: Ekonomika transportu usług logistycznych),
-świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (specjalność: Ekonomika ochrony środowiska i gospodarka odpadami),
-różnych uprawnień i certyfikatów w zakresie BHP (specjalność: Ekonomika i ochrona pracy),
-uprawnienia do prowadzenia biur rachunkowych oraz doradców podatkowych (specjalność: Finanse i rachunkowość).

Specjalności:

-Ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych
-Finanse i rachunkowość
-Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
-Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej
-Gospodarka żywnościowa

Zasady rekrutacji

AAzwiń
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę średnią
3. Kserokopię dowodu osobistego (obie strony)
4. Kserokopię książeczki wojskowej (strony 1 i 2 oraz 6 i 7 - wpis WKU) dotyczy mężczyzn
5. Cztery zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5cm) podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem
6. Dowód wniesienia opłaty administracyjnej (na legitymację i indeks) w wysokości 50zł.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 01 maja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Od 320 w trybie niestacjonarnym do 360 w trybie stacjonarnym.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
(061) 658 24 10