Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy

ul.P.Mansfelda 4, 60-855 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 658 24 25
fax. (61) 663-20-64

Kierunek: Filologia angielska - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Filologia angielska w połączeniu z trzema unikatowymi specjalnościami to oferta dla osób, które znajomość języka chciałyby połączyć z zawodem wychodzącym naprzeciw potrzebom unijnego rynku pracy. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej przed pięciu laty nadal poszukuje się urzędników zorientowanych w działaniu Wspólnoty i funduszy unijnych, z drugiej zaś strony brakuje na rynku nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych z językiem angielskim. Znajomość języka angielskiego jest dziś niezbędna w kontaktach z instytucjami i narodami UE, a nauka języka obcego już na poziomie elementarnym stwarza szanse wychowania nowych pokoleń świadomych Europejczyków.

Specjalności:

-Translatoryka
-Amerykanistyka
-Filologia angielska w komunikacji europejskiej

Zasady rekrutacji

AAzwiń
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę średnią
3. Kserokopię dowodu osobistego (obie strony)
4. Kserokopię książeczki wojskowej (strony 1 i 2 oraz 6 i 7 - wpis WKU) dotyczy mężczyzn
5. Cztery zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5cm) podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem
6. Dowód wniesienia opłaty administracyjnej (na legitymację i indeks) w wysokości 50zł.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 01 maja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Od 295 w trybie niestacjonarnym do 315 w trybie stacjonarnym.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
(061) 658 24 10