Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy

ul.P.Mansfelda 4, 60-855 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 658 24 25
fax. (61) 663-20-64

Kierunek: Turystyka i rekreacja - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwenci uzyskują kwalifikacje niezbędne do pracy m.in. w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, ośrodkach rekreacji, domach wypoczynkowych, sanatoriach, uzdrowiskach, gospodarstwach agro- i ekoturystycznych, szkolnictwie, samorządach lokalnych oraz są w pełni przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Specjalności:

-Zarządzanie w gospodarce turystycznej (obsługa ruchu turystycznego)
-Ekoturystyka
-Hotelarstwo
-Turystyka aktywna i rekreacja ruchowa

Zasady rekrutacji

AAzwiń
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę średnią
3. Kserokopię dowodu osobistego (obie strony)
4. Kserokopię książeczki wojskowej (strony 1 i 2 oraz 6 i 7 - wpis WKU) dotyczy mężczyzn
5. Aktualne zaświadczenie lekarskie. Ważna jest dodatkowa adnotacja od lekarza, że kandydat może wykonywać ćwiczenia wysiłkowe
6. Cztery zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5cm) podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem
7. Dowód wniesienia opłaty administracyjnej (na legitymację i indeks) w wysokości 50zł.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 01 maja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Od 330 w trybie niestacjonarnym do 395 w trybie stacjonarnym.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
(061) 658 24 10