Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy

ul.P.Mansfelda 4, 60-855 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 658 24 25
fax. (61) 663-20-64

Kierunek: Europeistyka

Opis kierunku

AAzwiń
Program kierunku Europeistyka w KdE stawia sobie za zadanie wykształcenie specjalistów przygotowanych do wykonywania funkcji doradczych, koncepcyjnych i menedżerskich w m.in.:
instytucjach i agendach Unii Europejskiej;
przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym;
bankach i agencjach obsługujących środki pochodzące z funduszy europejskich;
firmach konsultingowych i doradczych zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych;
w administracji samorządowej i państwowej, w środkach społecznego przekazu, fundacjach, organizacjach pozarządowych;
w szeroko pojętej oświacie jako nauczyciele prowadzący tzw. Kluby Europejskie;
w organizacjach kulturowych.

Głównym celem kształcenia na kierunku europeistyka w Wyższej Szkole Zawodowej Kadry dla Europy jest ukształtowanie dyspozycji instrumentalnych [tj. wiedzy i umiejętności zawodowych] oraz dyspozycji kierunkowych [etycznych, kulturowych, społecznych] absolwenta co najmniej na poziomie określonym pojęciem kwalifikacji w odpowiednim, obowiązującym standardzie kształcenia. Nie mniej istotne znaczenie posiada fakt przygotowania absolwenta do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę średnią
3. Kserokopię dowodu osobistego (obie strony)
4. Kserokopię książeczki wojskowej (strony 1 i 2 oraz 6 i 7 - wpis WKU) dotyczy mężczyzn
5. Cztery zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5cm) podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem
6. Dowód wniesienia opłaty administracyjnej (na legitymację i indeks) w wysokości 50zł.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 01 maja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Od 265 w trybie niestacjonarnym do 295 w trybie stacjonarnym.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
(061) 658 24 10