Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy

ul.P.Mansfelda 4, 60-855 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 658 24 25
fax. (61) 663-20-64

Kierunek: Ochrona dóbr kultury

Opis kierunku

AAzwiń
Studiując ten kierunek zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie projektowania, wykonania, konserwacji i renowacji dzieł sztuki użytkowej: ceramika, witraż, tkanina, meble, ubiory.

Specjalności:

- Konserwacja, renowacja i projektowanie mebli i stolarki zabytkowej i stylowej
- Konserwacja, renowacja i projektowanie detali wystroju architektonicznego

Zasady rekrutacji

AAzwiń
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę średnią
3. Kserokopię dowodu osobistego (obie strony)
4. Kserokopię książeczki wojskowej (strony 1 i 2 oraz 6 i 7 - wpis WKU) dotyczy mężczyzn
5. Cztery zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5cm) podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem
6. Dowód wniesienia opłaty administracyjnej (na legitymację i indeks) w wysokości 50zł.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 01 maja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Od 395 w trybie niestacjonarnym do 495 w trybie stacjonarnym.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
(061) 658 24 10