Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy

ul.P.Mansfelda 4, 60-855 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. (61) 658 24 25
fax. (61) 663-20-64

Kierunek: Pedagogika

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwenci tego kierunku dysponować będą wielostronną wiedzą i umiejętnościami z zakresu wielu dyscyplin nauk społecznych umożliwiających pracę z dziećmi lub młodzieżą na wielu poziomach edukacji w różnych środowiskach społecznych. Jednocześnie będą przygotowani do prowadzenia edukacji gwarantującej najmłodszym rozwijanie kompetencji posługiwania się językiem obcym.

Podejmując studia na pozostałych specjalnościach studenci będą przygotowani do pracy z ludźmi dorosłymi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa personalnego i zawodowego.

Specjalności:

-Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
-Pedagogika pracy i dorosłego człowieka
-Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
-Edukacja elementarna i język angielski
-Doradztwo personalne i zawodowe

Zasady rekrutacji

AAzwiń
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę średnią
3. Kserokopię dowodu osobistego (obie strony)
4. Kserokopię książeczki wojskowej (strony 1 i 2 oraz 6 i 7 - wpis WKU) dotyczy mężczyzn
5. Cztery zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5cm) podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem
6. Dowód wniesienia opłaty administracyjnej (na legitymacj i indeks) w wysokości 50zł.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 01 maja do 30 września

Opłaty

AAzwiń
Od 285 w trybie niestacjonarnym do 295 w trybie stacjonarnym.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
(061) 658 24 10