Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

ul.Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (058) 769-08-03
fax. (058) 769-08-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe