Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

ul.Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (058) 769-08-03
fax. (058) 769-08-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Administracja

Wydział: Wydział Administracji

Opis kierunku

AAzwiń
Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania przygotowuje wysoko wykwalifikowanych ekonomistów, zdolnych współuczestniczyć w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, które muszą funkcjonować w realiach gospodarki rynkowej. Zdobyte kwalifikacje, dzięki szerokiemu wachlarzowi przedmiotów ogólnych, zapewnią zrozumienie zarówno mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej i zasad działania w niej podmiotów gospodarczych w szerokim kontekście ekonomicznym, prawnym i społecznym, jak i zasad poznawania i prawidłowej oceny procesów i zjawisk ekonomicznych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunki rekrutacji
Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Terminy rekrutacji:
- na semestr zimowy (zajęcia od października) rekrutacja prowadzona jest w terminie od 15 marca do 15 września,
- na semestr letni (zajęcia od marca) rekrutacja prowadzona jest w terminie od 15 listopada do 15 lutego.

Opłaty

AAzwiń
Studia stacjonarne:
I - II semestr 1900 zł
III - VI semestr 2250 zł

Studia niestacjonarne
I - II semestr 1800 zł
III - IV semestr 2150 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
KIERUNEK ADMINISTRACJA

80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
e-mail: dziekanat@wsz.pl
tel.: (058) 769-08-10

Godziny otwarcia
poniedziałek, wtorek, czwartek 10:00 - 14:00
środa 12:00 - 17:00
piątek 10:00-14:00 i 16:00-18:00
soboty (tylko dla studentów niestacjonarnych) 10:00-12:30 i 13:00-17:30