Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Etyka

Wydział: Wydział Filozofii

Opis kierunku

AAzwiń
Etyka jest nauką o moralnym dobru i złu ludzkiego postępowania, opartą na naturalnych źródłach poznania doświadczeniu i rozumie. Praktycznym zadaniem etyki jest dostarczenie
racjonalnie uzasadnionych standardów ludzkiego postępowania w biznesie, medycynie, mediach i wielu innych obszarach ludzkiej działalności. Studia z etyki stanowią interdyscyplinarny projekt łączący m.in. filozofię, nauki o prawie, psychologię i socjologię. W trakcie studiów studenci zapoznają się m.in. z: historią doktryn etycznych; współczesnymi kierunkami metaetycznymi; dyskusjami poruszanymi w ramach współczesnych etyk stosowanych (m.in. bioetyki, etyki biznesu, etyki badań naukowych, etyki polityki);
problematyką moralną w różnych kulturach i religiach, w literaturze oraz w filmie.
Etyka w KUL to: tradycja od początku istnienia Uniwersytetu etyka stanowiła ważną
dyscyplinę badawczą rozwijaną w ramach Wydziału Filozofii; mistrzowie w historię refleksji
etycznej w Polsce wpisały się na stałe nazwiska ks. Karola Wojtyły oraz ks. Tadeusza Stycznia; wykładowcy aktywnie uczestniczący w różnorodnych gremiach naukowo-badawczych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (1/3 wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-42-51, (0-81) 445-42-95
adres e-mail: filozofia@kul.pl
www: www.kul.pl/filozofia