Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Naukoznawstwo

Wydział: Wydział Filozofii

Opis kierunku

AAzwiń
Naukoznawstwo to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek, łączący kluczowe obszary
nowoczesnej gospodarki.Współcześnie o rozwoju gospodarki decyduje nauka i innowacje. W nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy potrzebni są wysoko wykwalifikowani profesjonaliści osoby potrafiące łączyć przedsiębiorczość z kreatywnością.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (1/3 wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-42-51, (0-81) 445-42-95
adres e-mail: filozofia@kul.pl
www: www.kul.pl/filozofia