Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

Wydział: Wydział Filozofii

Opis kierunku

AAzwiń
Jest to nowy i unikatowy w skali kraju dwustopniowy kierunek studiów. Przyrodoznawstwo
i filozofia przyrody wychodzi naprzeciw konieczności systematycznego śledzenia osiągnięć nauki i podejmowania problemów, które daleko wykraczają poza właściwą jej dziedzinę.
Podczas studiów poruszane są m. in. zagadnienia związane z powstaniem, strukturą
i ewolucją Wszechświata, genezą i ewolucją życia, naturą i mechanizmami percepcji.
Ukończenie przyrodoznawstwa i filozofii przyrody daje pełne wykształcenie z zakresu dziejów
myśli filozoficznej i stanu współczesnych dyskusji filozoficznych. Pasjonuje nas najnowsza
wiedza z zakresu: BIOFILOZOFII astrobiologia, biologia molekularna, ontogeneza,
biologiczne podstawy procesów poznawczych, mechanizmy oddziaływania czynników
środowiskowych na układy żywe; KOSMOFILOZOFII mikroświat i struktura materii
oraz makroświat i współczesna kosmologia oraz uwikłanie tej wiedzy w konteksty
światopoglądowe i religijne.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (1/3 wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-42-51, (0-81) 445-42-95
adres e-mail: filozofia@kul.pl
www: www.kul.pl/filozofia