Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Retoryka stosowana

Wydział: Wydział Filozofii

Opis kierunku

AAzwiń
Retoryka stosowana to kierunek wyjątkowy i nowoczesny, otwarty na dyskurs współczesnych
demokracji i jednocześnie mocno zakorzeniony w tradycji. Jest to kierunek unikatowy,
zaprojektowany, utworzony i realizowany po raz pierwszy we współczesnej polskiej
edukacji. Retoryka uczy sztuki posługiwania się słowem w każdej sytuacji komunikacyjnej. Stąd jej tak współcześnie ceniona uniwersalność, przekładająca się na elastyczność w zakresie
odpowiedzi oraz inne umiejętności poszukiwane przez pracodawców. Jak się okazuje, w kwestii przekonywania drugiego człowieka, od czasów starożytnych niewiele się zmieniło - najbardziej nowoczesne formy perswazji, obecne np. w reklamie czy blogu internetowym,
w sposób fundamentalny okazują się być analizowane właśnie narzędziami retoryki.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (1/3 wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-42-51, (0-81) 445-42-95
adres e-mail: filozofia@kul.pl
www: www.kul.pl/filozofia