Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Mediteranistyka - studia licencjackie

Wydział: Wydział Teologii

Opis kierunku

AAzwiń
Mediteranistyka to wiedza o Śródziemnomorzu, jego krajach i narodach, kulturach i religiach, dziejach i współczesności, osiągnięciach i problemach. Zajęcia na kierunku prowadzone
są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów. Podczas 3-letnich studiów licencjackich
student poznaje różnorodne zagadnienia, np. geografię, historię i historię sztuki
Śródziemnomorza; prawo moralne w kulturach i religiach Śródziemnomorza; teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego; aspekty współpracy gospodarczej Polski z krajami Śródziemnomorza; podstawy organizacji turystki pielgrzymkowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Konkurs świadectw dojrzałości punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski;
b) język obcy nowożytny;
c) historia lub geografia, lub historia sztuki, lub wiedza o społeczeństwie; jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-38-45
Fax: (0-81) 445-38-45
adres e-mail: wydzial.teologii@kul.pl
www: www.kul.pl/16.html