Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Muzyka kościelna - studia licencjackie

Wydział: Wydział Teologii

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Egzamin praktyczny:
a) gra na instrumencie (organy lub fortepian): wykonanie dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze, w tym forma polifoniczna (60% wyniku końcowego);
b) sprawdzian predyspozycji słuchowych i wokalnych: wykonanie przygotowanego utworu wokalnego (20% wyniku końcowego).
Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań muzycznych kandydata, związanych z wybranym kierunkiem studiów (20% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-38-45
Fax: (0-81) 445-38-45
adres e-mail: wydzial.teologii@kul.pl
www: www.kul.pl/16.html