Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ul.Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
woj.lubelskie
tel. (081) 445-41-37
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Muzykologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Teologii

Opis kierunku

AAzwiń
Muzykologia jest nauką humanistyczną, której przedmiotem jest muzyka, a celem poznanie i zrozumienie jej genezy, historii i współczesnego miejsca w świecie. Studia z muzykologii
dają możliwość poznania historii muzyki różnych okresów od starożytności do współczesności, zapoznania się z muzyką ludową polską oraz różnych muzycznych kultur
świata, poznanie kompozycji i procesu komponowania oraz zjawisk fizycznych
zachodzących w świecie dźwięku (np. akustyka).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
spec. Muzyka liturgiczna
Sprawdzian umiejętności praktycznych:
a) zasady muzyki (30% wyniku końcowego), literatura: Franciszek Wesołowski, Zasady muzyki;
b) podstawy harmonii (30% wyniku końcowego), literatura: Kazimierz Sikorski, Harmonia;
c) fortepian lub organy wykonanie dwóch utworów z różnych epok (20% wyniku końcowego); fortepian - wybrane z grupy: etiuda, utwór polifoniczny, część sonatiny lub sonaty, utwór dowolny; organy np. utwór polifoniczny, epoki baroku oraz utwór dowolny;
d) sprawdzian predyspozycji słuchowych (20% wyniku końcowego).
spec. Edytorstwo muzyczne / Krytyka i dziennikarstwo muzyczne
Konkurs świadectw dojrzałości punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (60% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (40% wyniku końcowego).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Telefon: (0-81) 445-38-45
Fax: (0-81) 445-38-45
adres e-mail: wydzial.teologii@kul.pl
www: www.kul.pl/16.html